CO-COMMITTEE 2018-19

Team Technical
Dhruvil Gandhi
Amir Khambati

Team Marketing
Vrutansh Shah
Keagan Pinto
Rudra Nair

Team Editorial
Parthivi Merchant
Jay Vora

Team Logistics
Dishay Shah
Harsh Gohil

Team Infotech
Vatsal Gupta
Rushabh Shroff

Team Creatives
Mansi Parekh
Ritika Mondal
Shyamal Oza
Jill Parekh

Team Events
Pooja Sadarangani
Avi Doshi

Team Publicity
Akshil Panchal
Bhavya Sekhani

Advertisement